Over dit project


WBI 2017 | Dijknormeringen

 

ANIMATIE


Animatie over de nieuwe manier van waterkeringen normeren. Onder waterkeringen vallen alle manieren van bewoners beschermen tegen hoog water, dus dijken, duinen, dammen, kunstwerken, etc.

Vanaf 2017 worden dijken niet meer goed- of afgekeurd, maar wordt er veel specialistischer naar dijken gekeken omt e beoordelen of ze nog aan de huidige eisen voldoen. Hiervoor is een hele nieuwe manier van onderzoeken mogelijk en kan er veel specifieker gekeken worden naar de sterke en zwakke punten van waterkeringen. Het gevolg is dat bijvoorbeeld dijken niet zomaar een meter hoger worden gemaakt, maar dat er exact gewerkt kan worden naar verbeterpunten. Beter voor de kwaliteit van waterkeringen en de veiligheid van de omwonenden.

Voor deze animatie heb ik samen met de opdrachtgever het verhaal scherp gekregen, zodat het duidelijk vertaald kon worden naar een voice-over. Op basis hiervan heb ik de complete animatie geïllustreerd en geanimeerd.

bij VormVijf